Technical Discussions

Koji faktori utječu na cijenu obrade magneta?

Glavni faktori koji utječu na troškove obrade magneta uključuju zahtjeve za performansama, veličinu serije, oblik specifikacije, veličinu tolerancije. Što su zahtjevi za performanse veći, to su troškovi veći.Na primjer, cijena magneta N45 je mnogo veća od cijene magneta N35;što je serija manja, to je veći trošak obrade;što je oblik složeniji, to je veći trošak obrade;što je tolerancija stroža, to je veći trošak obrade.